Är du född mellan 23 augusti till 22 september! Bra! Innan vi går mot din födelsesten, låt oss dock kolla ditt stjärntecken.

För de människor som är födda under denna tidsperiod är Jungfrun deras stjärntecken. Jungfrurna är mycket resonerade och organiserade. På samma sätt är födelsestenen för Jungfrun gammal och har visat sig vara en lycklig charm för dem. Jungfrun är släkt med jorden och bär egenskaper som emotionell och andlig styrka. Således har de flera födelsestenar att välja mellan enligt nedan.

Senaste Virgo Birthstone:

Här har vi en lista över de 9 bästa Jungfrustensstenarna i olika design för att du ska kunna välja det bästa som passar dig.

1. Carnelian Virgo Birthstones:

Carnelian Virgo Birthstones

Carnelian, även känd som passionens sten, har tilldelats jungfruens födelsesten i både västerländska och hinduiska kulturer. Födelsestenen är en traditionell för augusti månad. Födelsestenen symboliserar motivation, ledarskap, mod och uthållighet.

2. Jade Virgo Birthstones:

Jade Virgo Birthstones

Bland Jungfrufödelsens stenar är Jade känd som lyckans sten. Mest synligt i grönt kan stenen också bäras i gult och vitt. Jade födelsesten symboliserar dygd och kärlek; och ökad kroppsstyrka som håller bäraren fysiskt stark och aktiv.

3. Jasper Virgo Birthstones:

Jasper Virgo Birthstones

Jasper används i stor utsträckning i Virgo birthstone halsband design eftersom det sägs vara en blodsten som hjälper till att upprätthålla en balans mellan de negativa och positiva vibbarna i kroppen. Denna jordiska födelsesten symboliserar liv, styrka, passion och mod.

4. Moss Agate Virgo Birthstones:

Moss Agate Virgo Birthstones

Jungfruens födelsesten är också känd som vänskapens sten. Man tror att denna sten ger fred i bärarens inre liv och hjälper dem också att koncentrera sig på en specifik uppgift. Det tar fram nervositeten hos bäraren och låter honom få sina önskningar.

5. Blue Sapphire Virgo Birthstones:

Blue Sapphire Virgo Birthstones

Denna Virgo födelsestensring är gjord med Blue Sapphire. Denna sten hjälper jungfrun att bekämpa alla typer av depression eller mental stress genom att ge dem inre lugn och andlig belysning. Stenen sägs ge lycka, andlig upplysning och skydd när den är begåvad till Jungfrun.

6. Citrin Virgo Birthstones:

Citrin Virgo Birthstones

Citrin birthstone Virgo är Merkurius marksten. Det sägs vara en lyckosten för Jungfrun. Denna sten hjälper till att förbättra personligheten tydligt med Jungfrun som är mentalt inaktiv. Det minskar också lutningarna av självförstörelse från bäraren till stor del. Stenen symboliserar därför skydd, lycka till, kärlek och tillgivenhet.

7. Zircon Virgo Birthstones:

Zircon Virgo Birthstones

Zircon Virgo födelsestensfärger inkluderar färger som blå, röd, gul, svart och grön att välja mellan. Stenen är allmänt utformad för att ringa mönster som ger fred och välstånd i bärarens liv. Stenen kommer med magiska krafter som har en stor tendens att läka psykiska problem.

8. Amazonite Virgo Birthstone:

Amazonite Virgo Birthstone

Amazonite Virgo Birthstone är kopplad till hjärtchakrat, thymus och halschakrat i människokroppen. Denna födelsesten hjälper till att ta bort de negativa energierna. Stenen är en symbol för sanning, integritet och balans för ett hälsosamt liv.

9. Peri dot Virgo Birthstone:

Peridot Virgo Birthstone

Peri dot födelsesten för Jungfrun kommer med stor mängd positiv energi som ökar flödet av välsignelser och lycka till i ditt liv. De hjälper dig att uppnå dina önskningar på ett positivt sätt eftersom det är den mest kraftfulla stenen för Jungfrun. När du sitter för meditation kan du fokusera på kroppschakran och ge dig en känsla av andlighet.

Jungfruens födelsesten har förmågan att absorbera de positiva strålarna från planeterna och duscha dem på Jungfrun stenbärare. Det betyder att jungfrufödelsestenarna har visat sig vara en sann välsignelse och lycka till. De hjälper alla till att samla rikedom, god hälsa och lyxigt liv, framgång i yrkeslivet och med glädje för bäraren.