כבעלים, אתה יוצר חיוב שירות באמצעות חיטוט בכמה ערימות נייר

אם אתה בעל נכס להשכרה, כבעל בית עליך להיות מודע לזכויותיך ולחובותיך. אם השוכר משלם תשלום מקדמי על הוצאות נלוות יחד עם דמי השכירות החודשיים, על המשכיר להכין הצהרת עלויות נלוות אחת לשנה. החיוב חייב להיות תקין וברור וכולל רק עלויות נוספות, שהקצאתן לשוכר מוסכמת גם בהסכם השכירות..

מתי על בעל הבית להכין את חשבון השירות?

כל מי שכבעל בית נאלץ להתמודד עם הנהלת עלויות נלוות צריך לחטט בכמה ערימות נייר ולאחר מכן לפרק את סך העלויות בהתאם לסעיפי העלות הנלווים הבודדים בצורה ברורה ומובנת. אם העלויות הנוספות מחויבות באופן שגוי, לדייר יש זכות להתנגד. עם זאת, אם ברצונך להימנע מעמימות ומחלוקות, תוכל לבדוק את הצהרות דמי השירות שלך כדי לוודא שהן נכונות רשמית, חוקית וחשופה. לבדוק את זה אצל מומחה. בדרך זו, טעויות מזוהות ומתוקנות במהירות. עם זאת, ריכזנו כמה נקודות למטה שיש לקחת בחשבון בעת ​​יצירת הצהרת דמי השירות.

את מי מעלויות התפעול יכול המשכיר להעביר לדייריו?

מהן עלויות נלוות?

העלויות הנלוות, המכונות גם עלויות תפעול, הן עלויות שוטפות שאינן נגרמות פעם אחת, אלא באופן קבוע. אלה הן עלויות שנגרמו כתוצאה משימוש בבניין ובנכס. עלויות תיקון או עלויות ניהול אינן עלויות תפעול.

אילו מעלויות התפעול יכול המשכיר להעביר לדייריו?

משכירים יכולים להעביר הוצאות מסוימות לשוכריהם, אך רק אם הוסכם על כך בהסכם השכירות. זהו הסכם מה שנקרא תשלום לפי התשלום. המשכיר אינו חייב להקצות עלויות נוספות ללא הסכם.

§ 2 לפקודת עלויות התפעול (BetrKV) כולל את כל העלויות הנלוות לחלקן. זה כולל:

 • ארנונה – חיובים ציבוריים שוטפים על הנכס
 • דמי ביוב – ניקוז הנכס
 • עלויות הפעלה חמות – חימום, מים חמים
 • מַעֲלִית
 • ניקוי רחובות ואיסוף אשפה
 • ניקיון מבנים והרחקת שרצים – ניקוי חדרי מדרגות, חדרי כביסה או מעליות, הדברת עש, ג’וקים או חולדות
 • אחזקת גינה
 • עלויות תאורה – עלויות חשמל לתאורה חיצונית ולחלקי הבניין המשותפים לדיירים, כגון חדר הכביסה, המסדרון או חדר המדרגות.
 • ביטוח מבנים, ביטוח זכוכית וביטוח אחריות מסוימת
 • עלויות השומר
 • חיבור טלוויזיה, אנטנה או כבלים
 • עלות ניהול חדר כביסה משותף
 • עלויות תפעול אחרות הקבועות בהסכם השכירות – למשל ניקוי המרזבים, שמירה על אזעקות העשן או מערכת החילוץ.

הוצאות תיקון בבית או בגינה וכן עלויות הניהול של המשכיר אינן ניתנות לחלוקה.

מה בדיוק כוללת הצהרת דמי שירות?

לא יאוחר מתים עשרה חודשים לאחר תום תקופת החיוב, בעל הבית מחויב לספק רשימה של העלויות הנלוות ותשלומי המקדמה שנגרמו בפועל. חשבון החשבון חייב להיות נכון רשמית וקל להבנת הדייר.

מה בדיוק כוללת הצהרת דמי שירות?

 1. שולח ונמען
 2. אובייקט חיוב
 3. תקופת חיוב
 4. תאריך היווצרות
 5. סוג עלות
 6. הידור סך העלויות
 7. מפתח העברה או מפתח הפצה
 8. חישוב חלקו של השוכר
 9. ניכוי מקדמות השוכר

מהו מפתח ההעברה? הוא קובע כיצד חלוקות העלויות הנוספות שנגרמו בין הדיירים. ככלל, בעלי הדירות יכולים לבחור בין 4 קודי הפצה: צריכה, מרחב מחיה, מספר אנשים או יחידת מגורים. על בעל הבית להחליט בתחילת השכירות איזו גרסה היא צריכה להיות ולהגדיר אותה בחוזה. אם לא מצוין מפתח חלוקה בהסכם השכירות, יש להקצות את העלויות הנוספות בהתאם לחלק שטח המגורים, כלומר לפי מטרים רבועים..

הקפידו על המועדים לחיוב השירות

מתי על בעל הבית להכין את חשבון השירות?

בדרך כלל יש לחייב את העלויות הנלוות אחת לשנה. ככלל, על בעל הבית לקרוא את הצריכה האישית. תקופת החיוב לא בהכרח צריכה להתחיל בשנה הקלנדרית, אך היא מומלצת. חשוב שחשבון עלות התפעול תמיד יכלול 12 חודשים.

ברגע שחשבון השירות מוכן, עליך כבעל הבית לחתום עליו באופן אישי ולשלוח אותו לדייר. 12 חודשים לאחר קבלת החשבונית, לדייר יש זכות להתנגד ולצפות בקבלות אצל המשכיר.

הצהרות עלויות נלוות הן אתגר מיוחד עבור חלק מהבעלים. אם נראה שהעבודה הדרושה מורכבת מדי ודורשת זמן רב, בדיקה מהירה של מומחה כדאית.