Depression är en av de vanligaste psykologiska tillstånden som många människor upplever idag av olika skäl. Det är en extrem form av sorg som håller människor i sinnet och på ett sätt som blir bokstavligen omöjligt att komma ur det tillståndet. I många situationer har man sett att människor till och med blir suicidala när de är deprimerade. Innan du går ut för att sortera situationen och lösa den på rätt sätt är det oerhört viktigt att känna till orsakerna bakom den.

Orsaker till depression

Listan nedan är en med de vanligaste orsakerna som är kända för att leda till depression i de flesta fall. Läs igenom dem innan du vidtar några åtgärder för förebyggande eller behandling för mycket bättre resultat.

Orsaker till depression:

Historia och genetik:

I många familjer ärver personen vanligtvis depressioner och det är i historien och genetiken. Detta är en av de kända orsakerna till detta kliniska tillstånd. Det finns andra faktorer som definitivt kommer att vara viktiga för att leda en person till depression och genetik är inte en fristående anledning men då är detta en av orsakerna som gör att familjens människor är mycket benägna att drabbas av depression.

Medicinska sjukdomar:

Människor som har allvarliga sjukdomar och medicinska problem leder sannolikt till depression. Allvarlig sjukdom kan leda till direkt depression genom att öka stress och oro. Detta är också fallet med långsiktiga hälsoproblem. Medicinska sjukdomar är en av orsakerna i minst 50 procent av depressionstillfällena.

Droger och alkohol:

Extrem och överdriven konsumtion av alkohol samt droger kommer sannolikt att ha en negativ effekt på nerverna och den mentala hälsan. Varje person med sådana vanor kommer sannolikt att uppleva depression någon gång i sitt liv. Drogmissbruk och alkohol är till och med ett resultat av depression tillsammans med att det är en stark orsak.

Väder:

Tillfällig och lätt depression orsakas vanligtvis också med säsongsförändringar. Till exempel tenderar många människor att automatiskt känna sig ledsna och deprimerade under somrarna och samma sak händer med vissa människor på vintrar. Vädret är en subtil men en känd orsak relaterad till förekomsten av depression.

Rökning:

Oavsett om du tror detta eller inte men överdriven rökning orsakar hjärnans nervceller skada. Det är också ett beroende som påverkar neurotransmittoraktiviteten i hjärnan. Att undvika cigaretter och hålla sig fri från sådana vanor är viktigt för att hålla en av de främsta orsakerna till depression.

Brist på sömn:

En enkel orsak men definitivt en av de vanligaste som leder till depression är bristen på sömn och vila. Människokroppen behöver minst 8-9 timmars ostörd sömn för att fungera bra fysiskt såväl som mentalt. Brist på ordentlig sömn och sena sömnvanor bidrar många gånger till att depression uppträder hos många människor.

Arbetstryck:

Många gånger är en persons yrkesliv så krävande att de inte kan leva upp till det och detta leder till mycket stress och oro. Detta är en av orsakerna till depression.

Personlighet:

Människor som har en person med låg självkänsla eller tar kritik till sitt hjärta eller människor som är mycket känslomässiga eller tenderar att oroa sig är många som är mycket utsatta för depression. Personlighet är definitivt en av de främsta orsakerna som kan orsaka extrem depression hos människor. Detta gäller också för människor som aldrig är nöjda eller nöjda. De som alltid har en negativ kant till situationer snarare än att se den positiva sidan eller de som inte har en aktiv livsstil kan lätt få depression mycket lätt.